Reglement BRT 2.0 PDF Afdrukken E-mail
zondag, 25 december 2016 08:53

Reglement Bonheiden Running Tour - 2.0


 

Wat is de BRT?

"BRT" (Bonheiden Running Tour) is een regelmatigheidscriterium, open voor alle BONH AC atleten vanaf de categorie Juniores.

 

De uitgangspunten van deze competitie zijn:

  • In groep deelnemen van Bonheiden atleten aan (weg)wedstrijden tijdens de maanden maart – september
  • Voornamelijk deelnemen aan wedstrijden in de regio
  • Bonheiden Atletiekclub actief “promoten” als club waar het fijn is met een vriendengroep te komen trainen
  • Een klassement opstelleb voor dames en heren op basis van een puntensysteem
  • Huldiging van de beste BRT atleten aan het eind van het seizoen met een wisselbeker voor de winnaars bij de dames en de heren

Na 9 jaar Bonheiden Running Tour in zijn eerste vorm was onze formule voor de 10de editie aan vernieuwing toe, vandaar BRT 2.0 . Hieronder vind je het aangepaste reglement, geldig vanaf BRT 2017.


Hoe deelnemen?

Neem deel aan zo veel mogelijk wedstrijden uit de wedstrijdtabel om punten te verdienen voor het eindklassement.

 

Rangschikking

Het eindklassement wordt opgemaakt na de laatste wedstrijd op de kalender. Er wordt een aparte rangschikking gemaakt voor Dames en Heren.

 

Je moet minstens aan 6 wedstrijden uit de wedstrijdtabel hebben deelgenomen om opgenomen te worden in het eindklassement.

Voor de eindrangschikking komen de beste 6 resultaten in aanmerking (Basispunten + KM punten), aangevuld met extra bonuspunten.


Bij gelijk aantal punten in het klassement zal de deelnemer met de hoogste individuele score, behaald op één van de BRT wedstrijden vóór de andere deelnemer(s) met hetzelfde aantal punten gerangschikt worden. Indien deze hoogste individuele score ook gelijk is, dan wordt de tweede beste individuele score genomen en zo voort, tot er een onderscheid gemaakt is.


De tussenstand zal na elke wedstrijd op de website en de BRT Facebook pagina gepubliceerd worden.


Hoe worden de punten berekend ?

Basispunten voor elke wedstrijd

De berekening van de Basispunten gebeurt volgens deze formule:

((aantal aangekomen atleten + 1) – behaalde plaats) gedeeld door het aantal aangekomen atleten x 1000 en dit resultaat wordt naar boven afgerond indien de eerste 2 cijfers na de komma groter zijn dan 49, anders wordt er naar beneden afgerond.

 

Voorbeeld: je bent 85e op 350 deelnemers = 266/350 * 1000 = 760 punten.

 

De basispunten worden berekend op basis van de officiële uitslag zoals gepubliceerd door de organisator van de wedstrijd. Een deelname is dan ook pas geldig wanneer de deelnemer de wedstijd reglementair beëindigd heeft.

 

KM Punten per wedstrijd

Per gelopen (hele) km in de wedstrijd worden 3 Km-punten toegekend.

Voorbeeld: een wedstrijd over 5 km levert 15 Km-punten op; wie voor de 10,6km kiest, verdient 30 Km-punten terwijl de deelnemers aan een 10 mijl maar liefst 48 Km-punten verdienen.

De te verdienen Km-punten staan in de wedstrijdtabel tussen haakjes vermeld na de afstand.


Bonuspunten

Voor elke extra gelopen wedstijd, worden bonuspunten toegekend: voor je 7e wedstrijd krijg je 10 bonupunten, voor de 8e krijg je er 20, voor de 9e 30, de 10e 40, de 11e 50 punten en de 12e wedstrijd geeft recht op 60 bonuspunten.

Er zijn dus 210 bonuspunten te verdienen in totaal als je alle wedstrijden loopt.

 

Sponsorpunten

"Sponsorpunten" zijn extra punten voor deelname aan specifike activiteiten.

In 2017 geeft deelname aan de Paasjogging van onze sponsor Running Store in Duffel recht op 20 extra punten.


Diversiteitspunten

Om veelzijdigheid te belonen en deelname aan verschillende wedstrijden te promoten, kan elke atleet eenmalig 250 punten extra verdienen indien hij op het eind van BRT editie 2017 aan volgende wedstrijden heeft deelgenomen:

  • Minstens 2 x deelgenomen aan een BRT wedstrijd van 10km of minder
  • Minstens 2 x deelgenomen aan een BRT wedstrijd met afstand boven 10km en minder dan een Halve Marathon
  • 1 x deelgenomen aan een BRT wedstrijd van minstens een halve Marathon.


Welke afstand tellen mee voor de BRT op een geselecteerde wedstrijd ?

In de agenda is aangegeven welke afstanden meetellen voor het BRT klassement. Dit zijn wedstrijden van minstens 5 kilometer die open zijn voor alle deelnemers, m.a.w. geen leeftijdsbeperking, ladies-runs, etc... Eens de BRT editie van start gegaan is en een wedstrijd uit de BRT agenda niet zou plaatsvinden, dan zal deze wedstrijd uit de kalender geschrapt worden en NIET vervangen door een andere wedstrijd.


Bij deelname aan meerdere wedstrijden tijdens 1 BRT wedstrijd evenement telt enkel die wedstrijd mee die de meeste punten oplevert (basis en km-punten samen). Het is ook die wedstrijd die in aanmerking genomen wordt bij de berekening van de diversiteitspunten. Bv een atleet neemt tijdens de Trail des Fantomes deel aan zowel de 19km als aan de 33km. Indien het puntenresultaat van de 19km groter is dan dat van de 33km, dan worden de punten van de 19km wedstrijd opgenomen in de eindrangschikking. Bovendien telt de Trail des Fantomes dan mee voor de categorie "BRT wedstrijd met afstand tussen de 10km en een Halve Marathon".


Uitrusting

Deelnemers worden verwacht de wedstrijden te lopen in het recentste Bonh AC clubshirt, dat volledig zichtbaar moet gedragen worden.

Atleten die tijdens een wedstijd niet in clubuitrusting deelnemen, zullen niet opgenomen worden in de BRTuitslag van die wedstrijd.

 

Huldiging van de Laureaten

De huldiging van de laureaten in het eindklassement bij de Dames en de Heren vindt plaats op de jaarlijkse familiedag van Bonh AC.

Laatst aangepast op zondag, 19 maart 2017 08:20